BAPTEP logo              финансова информация

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Up
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

*

Еко Форум

* 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Християн-социална идея"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 


Годишни отчети 2013 г.
Баланс ; ОПР


Годишни отчети 2012 г.
Баланс ; ОПР


Годишни отчети 2011 г.
Баланс ; ОПР


Годишни отчети 2010 г.
Баланс ; ОПР ; ОПП


Годишни отчети 2009 г.

Баланс ; ОПР ; ОПП

Home ] Up ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright © 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 05/03/15