BAPTEP logo              Новини

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Публикации
Събития
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 


БГ Еко Новини

БАПТЕП започва подготовка на семинари и обучения за новия програмен период 2014 - 2020 г. и предложенията, които Сдружението представя на своите членове и съмишленици. Очаквайте новини за нашите събития. повече....


Нашия БГ Еко-форум е вече факт!
Посетете форума и напишете вашите мнения и предложения за опазване на биологичното разнообразие и натурално производство в България, за отпадъците и тяхната преработка, за биогоривата, за пречиствателните съоръжения и технологии или просто напишете каквото ви харесва!


Публикации

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България.pdf

Биопонно производство и биорибовъдство в България.pdf

прочетете още....

Проекти

В БАПТЕП се разработват проекти, свързани с обработка на органични отпадъци, екологично земеделие, биогорива и възобновяеми енергийни източници

След приключването на всеки от тях се публикуват постигнатите резултати.
Ето някои от тях:


Евро Консулт Инвест
вашата реклама

Home ] Публикации ] Събития ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16