BAPTEP logo              News

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
Up
финансова информация
Press Release
Activities
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 


Balkan Association of the Producers and the Traders to Ecological Products
Sofia, Bulgaria

BG Eco News


Press Releases

Home ] Up ] финансова информация ] Press Release ] Activities ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16