BAPTEP logo              Членство и Спонсорство

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЦИТЕ на ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Home
финансова информация

*

Мисия и Добри политики

Биоаграрно производство и биоживотновъдство в България

Биопонно производство и биорибовъдство в България

*

Молба за прием

 

Таблици за качество и
допустими норми на биохумуса:


- Химически анализ
- Органично замърсяване

 

*

Спортно-ваканционен комплекс "Кътина Еко Кампус"

*

Биопоника - биооранжерии

*

beVermi - органични отпадъци
 

*

Бизнес и инвестиционни проекти*

"Институт за Християн-социална политика и икономика"

*

От нашите членове:

Готови Ферми за ЧКЧ (червен калифорнийски червей)  - биомаса, конструкция и технология!
Възможности за изкупуване на готовата продукция при закупен пакет!

http://bgecoproject.eu
e-mail: office@bgecoproject.eu

 


Членство в БАПТЕП

Съгласно Решение на Управителния съвет на БАПТЕП, членския внос за 2014-2015 г. се определя на 240 лв. годишно за индивдуални членове и на 400 лв. за колективно членство, като може да се заплати, в брой чрез нашите сътрудници по места или по банков път:

IBAN BG35FINV91501016365108 BIC FINVBGSF - Първа Инвестиционна Банка, София

Стани член, бъди активен, заедно можем!


Спонсорство с БАПТЕП

БАПТЕП стартира редовни срещи, семинари, обучения и събития в цялата страна, на които ще бъдат канени като лектори експерти от държавната администрация, професионалисти в областта на евро проектите, финансови консултанти и еко експерти. Ще се провеждат обучения за кандидастване по Оперативните Програми 2014-2020 г. и финансиращи програми от фондове, инвеститори и международни проекти. Представяне и въвеждане на международен екостандарт, който да даде на членовете на БАПТЕП единен модел за еко качество, единна екомарка, познаваема на международните пазари, и възможност да реализират еко продукцията си със сравнително малки разходи на добри пазарни позиции.

Възможностите, които предлагаме на спонсори и рекламодатели са в представянията им в редовните програми на събитията, които ще се провеждат целогодишно в цялата страна, като в различните райони на страната това е минимум по едно събитие на месец.

Събитията включват семинари, обучения (workshop), доклади и презентации на нови проекти и програми, еко стандарти и нормативни документи и промени, базари за членове на БАПТЕП, на които всеки член ще може да предлага продукция и стоки.

Предвижда се сериозна работа по съвместни събития с партньорски организации от различни страни, от Балканите, Югоизточна Европа и други.

С Вашето участие можем да изградим една нова "България - Биоградина на Европа и света"!

Бъдете активни, заедно можем!

За реклама и спонсорство на събития, моля пишете на ел.поща - office@baptep.org


Вашето участие и помощ

Българската Природа се нуждае от Вас и от помощта Ви!

Има много начини да бъдете с нас или да подпомогнете нашите дейности. Можете да разгледате възможностите изброeни по-долу и да изберете най-подходящата за Вас.

  1. Стани член
  2. Спонсорство и подпомагане от компании, тръстове и фондации
  3. Създайте (завещайте) наследство
  4. Корпоративни отстъпки и облекчения
  5. Направете дарение
  6. Участия и базари

нагоре ▲

1. Стани член!

Ако нашите дейности за подпомагане интересите на малките производители, фермери и фирми, за производството на екологчно чисти продукти, за производството и реализацията на екологичната Ви продукция на вътрешни и външни пазари, за опазване и спасяването на натуралните производства, чистите продукти и дивата природа, Ви допадат, искате да работим заедно за чиста храна и продукти, за чиста природа, станете член на Асоциацията?

Ставайки член, Вие се присъединявате към БАПТЕП и с това декларирате желанието и подкрепата си за съхраняване на националните богатства БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА и НАТУРАЛНО ПРОИЗВОДСТВО!

Попълнете Молбата за прием и ни я изпратете на електронната поща:

Молба за прием


Благодаря!

БАПТЕП

Офис: 1303 София, ул. "Средна гора" №44

e-mail: office@baptep.org

нагоре ▲

2. Спонсорство и подпомагане от компании, тръстове и фондации

БАПТЕП стартира поредица от семинари, обучения, събития, базари, които ще се провеждат в различни райони на страната. Минимум един път в месеца, в различни части на България ще се провежда събитие, в което Вие и вашата дейност, компания и реклама могат да бъдат представени чрез спонсорство и рекламни предложения. Възможностите, които предлагаме са разнообразни, отворени и добри за подобна практика, като ще направим възможното Вашата реклама и представяне да донесат максималния положителен ефект върху дейността Ви.
Дейностите на БАПТЕП биха били невъзможни без помощта и спонсорството на различни компании, тръстове и фондации от България и чужбина. Ако представлявате компания, фондация или тръст и сте заинтересован от нашите дейности, моля пишете ни на адрес:

БАПТЕП
e-mail: office@baptep.org

нагоре ▲

3. Създайте (завещайте) наследство

БАПТЕП полага големи усилия за съхраняването и възстановяването на естествените екосистеми и видовете. БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО ВРЕМЕ И УСИЛИЯ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ЗАДАЧА. Възстановяването на дивата природа е един много продължителен процес във времето, сравнен с високата скорост на нейното унищожение или трайно увреждане.
Чрез оставянето на завещание за опазване на дивата природа, Вие помагате за нейното съхраняване и осигурявате възможност на Вашите деца и бъдещите поколения да се радват на красотата и благата й.

Ако желаете да създадете (завещаете) наследство за опазване на дивата природа:
можете да се свържете с на
с:

БАПТЕП

e-mail: office@baptep.org

нагоре ▲

4.  Корпоративни отстъпки и облекчения

Моля свържете се с нас за повече информация относно данъчните облекчения при дарение и възможностите за реклама!

Интернет страницата ни, както и еко-форума са актуална арена за нашите проекти и дейности.

БАПТЕП
e-mail: office@baptep.org

нагоре ▲

5. Направете дарение

Благодарим за Вашия интерес към възможността да подпомогнете нашите усилия за подкрепа на местните екологични производство и опазване на природата. ВАШЕТО ДАРЕНИЕ ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВА ДИРЕКТНО ЗА ЕКОЛОГИЧНИ СЕМИНАРИ и ОБУЧЕНИЯ и ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. С Ваша помощ, нашият екип от специалисти ще подготви и обучи земеделски производители, семейни фирми и фермери, производители на екологични продукти. Вашата помощ може да спаси замърсена река, уникални местообитания, както и да работи по възстановяване на естествената красота и биоразнообразие в райони, увредени от човешката дейност:

IBAN BG35FINV91501016365108 BIC FINVBGSF - Първа Инвестиционна Банка, София

Ако имате нужда от повече информация се обърнете към нас:

БАПТЕП

e-mail: office@baptep.org

Финансови облекчения при дарения. Правна рамка.

нагоре ▲

6. Участия и базари

Чрез нашия Еко-форум ще Ви информираме за настоящи и предстоящи наши събития, участия и базари

В тази секция всеки ще може да направи резервация и заявка за участие.

Чрез вградената форма за заявки ще имате бърз и лесен метод за завяване на участие в нашите форуми, запазване на щандове за базарите и други наши събития:

Можете да се включите в различните консервационни и образователни акции, които БАПТЕП организира.
Можете и да ни пишете на e-mail: office@baptep.org и заявите желанието си да участвате активно в нашите дейности.

нагоре ▲


Home ]

Send mail to office@euroconsult.biz with questions or comments about this web site.
Copyright 2004-2015 BAPTEP, Sofia, Bulgaria
Last modified: 03/04/16